Telefon  713 870 460

Telefon  783 777 993

Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kto może administrować wspólnotą mieszkaniową?

Praca administracji wspólnoty mieszkaniowej polega na zarządzaniu i utrzymywaniu części wspólnych budynku, w którym mieszkają mieszkańcy. Obowiązki te mogą wykonywać wyłącznie określone osoby. O tym, kto jest upoważniony do administrowania wspólnoty mieszkaniowej i jakie wykonuje zadania, przeczytasz poniżej.

 

Prawo a administrowanie wspólnotą mieszkaniową

Zgodnie z polskim prawem, administrowanie wspólnotą mieszkaniową może być powierzone zarządowi wspólnoty mieszkaniowej, który zostaje wybrany spośród właścicieli lokali lub innej osoby fizycznej, lub prawnej, np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku braku zarządu, dopuszcza się powierzenie administracji osobie trzeciej, w tym profesjonalnej firmie zarządzającej nieruchomościami. W każdym przypadku, osoba zarządzająca wspólnotą mieszkaniową powinna działać zgodnie z ustawą o własności lokali oraz regulaminem wspólnoty mieszkaniowej, który określa zasady jej funkcjonowania.

 

Na czym polega praca administracji?

Administracja wspólnoty mieszkaniowej zazwyczaj polega na wykonywaniu takich zadań jak np. zarządzanie środkami finansowymi, w tym gromadzenie opłat czynszowych, opłat za media, rachunków itp. Zarząd lub osoba trzecia prowadzi też dokumentację związaną z zarządzaniem nieruchomością, w tym sporządzanie protokołów zebrań, umów, korespondencji, itp. Administracja sprawuje też nadzór nad częściami wspólnymi – kontroluje stan techniczny, np. klatek schodowych, wind, dachów, elewacji, itp. oraz organizacją prac remontowych, konserwacyjnych i renowacyjnych. Zajmuje się również rozwiązywaniem sporów pomiędzy mieszkańcami, podejmowaniem działań w celu zminimalizowania uciążliwości sąsiedzkich oraz prowadzeniem postępowań sądowych. Odpowiada też za utrzymywanie kontaktów z mieszkańcami.